Eskiz çizimlerinde küçük ölçeklerde iç içe geçerek rahatsızlık veren elemandır. Çatı yükünü aşıklara ileten dağıtıcı elemanlardır. Çelik çubuklu ve kutu profilli şekilleri de mevcuttur.
Ahşap çatılarda mahyadan oluklara kadar uzanarak çatı örtüsünden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğunlukla 3/10, 4/10, 5/10, 5/12 cm en kesitli ağaç elemandır.