farklı kotlar arasında düşey bağlantı sağlayan, elektrikle işleyen ve çelik halatla çekilen elemanlardır. yapılarda insanları veya yükleri yukarıya çıkarmada, aşağıya indirmede yararlanılır.