Genellikle toprak altından dağıtılan Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen addır.